مطالب پرتقالی

بشنو از نی | دانلود موسیقی | دانلود آهنگ | دانلود پادکست | قول های پرتقالی

کتاب بخوانیم

واقعا کسی هست که با بحران و مساله‌ی خودشناسی مواجه نباشد؟ کسی هست که بتواند مدعی باشد که بر خود وقوف کامل دارد و تمامیت خود را شناخته؟ حقیقتا، کشف ماهیت خویشین، یکی از سخت‌ترین و کارهایی‌ست که باید به آن توجه کنیم.

غرق شدن در دنیای کتاب‌ها به شما کمک می‌کند که بتوانید ابعاد مختلف وجودیتان را پیدا کنید. به عبارت بهتر، هیچ کتابی نیست که شما را سرراست به شناخت خود برساند؛ اما کتابخوانی شما را در مسیر درستی برای این مقصود قرار می‌دهد. بیایید باهم شروع کنیم کتاب بخوانیم