ارسال قول پرتقالی

قول دادن | ارسال قول پرتقالی | قول هایتان را در این جا مکتوب کنید
ارسال قول پرتقالی
انتشار پیام شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
در این جا قول های خودتان را به ثبت برسانید

قول دادن یک مقوله مهم برای همه جهانیان با هر قد و قواره، رنگ و رو و ملیت و مذهبی است. قول دادن اگر از نوع پرتقالی باشد می تواند اعتماد بین اعضای خانواده خصوصا زوج ها و کودکان را به هم بیشتر کند؛ حتی فراتر از آن، می تواند اعتماد مردم جهان را به هم بیشتر کند و افراد را مقید کند تا هرکاری را در زمان و مکان و موقعیت مناسب خود به جا آورند.

در این قسمت شما هم می توانید به دیگران یا حتی به خودتان قول بدهید، فقط یادتان باشد قول هایتان پرتقالی باشند؛ یعنی سفت و سخت پایشان بایستید و خوش قول باشید.


قول پرتقالی بدهید و قول های پرتقالی دوستانتان را مشاهده کنید.

دانلود پسزمینه پرتقالی:

برای مشاهده تصاویر بیشتر و دانلود آنها، روی یکی از عکس ها کلیک کنید.

در یک سایت به 21 روش، اینترنتی کسب درامد کنید. اول بخوان بعد تصمیم بگیر | کلیک کنید.