درباره ما

درباره ما | اهداف ما | اهداف ایجاد سایت | تاثیر بر جامعه | قول های پرتقالی

درباره ما


درباره ما | اهداف ما | اهداف ایجاد سایت | تاثیر بر جامعه | قول های پرتقالی

درباره ما بیشتر بدانید.

خوش قولی علاوه بر وجهه بسیار خوبی که در افکار مردم ایجاد می کند می تواند از دروغ گویی، اضطراب، بی نظمی، بی برنامگی، بی اعتمادی و… که همگی تبعاتی از بدقولی هستند جلو گیری کند.

بدقولی در بخش های متفاوت تبعات مختلفی دارد.

گاهی به بنیاد یک خانواده و شادی نشاط اعضای آن ضربه وارد می کند و گاهی هزاران هزار انسان را درگیر یک مسئله بزرگ و غیر قابل جبران می کند.

هدف از این سایت این است که همه ما در کنار یکدیگر سعی کنیم خوش قول باشیم و در این راه به یکدیگر کمک کنیم، فواید خوش قولی و میزان اهمیت آن را بدانیم و راه های رسیدن به این امر اخلاقی را بشناسیم.

بی شک ما الگویی برای نسل آینده خود هستیم و خواه ناخواه این مسئولیت سنگین بر گردن ماست.

 

مدیریت سایت قول های پرتقالی

سارا حسینی(آیسار)

در دل نویس، دلنوشته های زیبای پرتقالی و خوش قولی را بخوانید.