بخند

بخند | طنز و سرگرمی | شعر و داستان | تصویر و کاریکاتور | قول های پرتقالی

بخند عزیزم! آره باور کن باید بخندی! توی این دنیای سراسر بدقولی، از قول های کوچیک کوچیک به بچه های قد و نیم قد تا قول های بزرگ بزرگ، باید یاد بگیری که گاهی فقط به خودت بگی بخند عزیزم!